Beste Deals in België en Nederland Vragen of opmerkingen?

Privacy

Privacybeleid van zoekalles.be

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken zoekalles.be (hierna: zoekalles.be), gevestigd Antwerpen kan worden aangewezen als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Belgische en Europese privacy wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid

Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die zoekalles.be verzamelt en verwerkt van haar gebruikers via het gebruik van de website van zoekalles.be.

zoekalles.be verwerkt ook persoonsgegevens van webshops die producten (willen) aanbieden op het platform zoekalles.be. Alle informatie over het verwerken van deze persoonsgegevens vind je in artikel 8 ‘Persoonsgegevens van webshops’.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een webshop via het platform van zoekalles.be, zal ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de vacaturepagina van zoekalles.be vind je in artikel 9 ‘Persoonsgegevens van sollicitanten’.

Wijzigingen

Dit Privacy statement kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy statement zijn opgenomen.

1. Contactgegevens van zoekalles.be

Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen:

Antwerpen – België
E: info@zoekalles.be
T: +32 (0)493 55 33 50

2. Typen persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door zoekalles.be persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of creditcard gegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

3. Doeleinden voor verwerking door zoekalles.be

zoekalles.be kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij één of meerdere webshops te faciliteren en de inhoud van je winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden je NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de webshop ten behoeve van de bevestiging en/of levering van je bestelling. zoekalles.be kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen om te laten weten dat je nog onafgerekende producten in je winkelwagen hebt staan, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door jou ingediende klacht. zoekalles.be kan je gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

 

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van zoekalles.be, worden ook je bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt zoekalles.be samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

Als je jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat op elk gewenst moment laten weten. Dat kan via info@zoekalles.be.

Als je meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

zoekalles.be verwerkt hiermee jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • de uitvoering (of voorbereiding van) de overeenkomst met jou; of
  • het gerechtvaardigd belang, waarbij het gerechtvaardigd belang van zoekalles.be het goed laten functioneren van de website is; of
  • toestemming.

Indien het verwerken van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming te alle tijde in te trekken.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Voor persoonsgegevens die voor de boekhouding noodzakelijk zijn, hanteert zoekalles.be een bewaartermijn van 4 jaar.

 

5. Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Zoekalles.be verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

6. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

7. Jouw rechten

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en/of als je dit wilt, te kopiëren of mee te nemen. Het inzien, wijzigen en corrigeren kan door ons een e-mail te sturen. Andere verzoeken, voor bijvoorbeeld de beperking van een verwerking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen via de email bij zoekalles.be worden ingediend. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Dergelijke verzoeken voor het uitoefenen van rechten zijn in beginsel gratis, behalve in het geval van (kennelijk) misbruik of herhaaldelijke verzoeken, in welke geval zoekalles.be zich het recht voorbehoudt om hiervoor de redelijke vergoeding per aanvraag in rekening te brengen, dan wel om een verzoek te weigeren.

Je kan jouw rechten uitoefenen via info@zoekalles.be of door een brief te sturen naar t.a.v. Klantenservice zoekalles.be, Madrasstraat 64 2030 Antwerpen, België onder vermelding van ‘Privacy’. Voor andere vragen zijn wij bereikbaar via +32 (0)493 55 33 50.

In geval van een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of de afhandeling van jouw verzoek, kun je ook contact opnemen met zoekalles.be via info@zoekalles.be of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van zoekalles.be te kunnen verwerken, behoudt zoekalles.be zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Het meest recente Privacy statement zal op de website van zoekalles.be kunnen worden geraadpleegd.

Zoekalles en koop online
Logo
Shopping cart